İnsansı Robotların Otomasyon Sistemleri Olarak Kullanımları

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Davut Akdaş

Balıkesir Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

İnsansı Robotların Otomasyon Sistemleri Olarak Kullanımları

İnsansı robotlar gelişen teknolojinin en modern örnekleridir. Bu robotlar insanın bulunduğu ortamlarda, insanları rahatsız etmeden onlarla birlikte çalışmaları için tasarlanmışlardır. Bu tür robotların ilk örnekleri Japonya da ortaya çıkmıştır. Günümüzde, birçok ülkede, yüzlerce değişik araştırma grupları bu robotların geliştirilmeye çalışmaktadırlar. İnsansı robotların gelecek 20–30 yıl içerisinde, bizlere gerçek anlamada hizmet etmeye başlanacağı tahmin edilmektedir. İnsansı robotlar, evlerimizde hizmetçi, hastanelerde hasta bakıcı ve temizlik görevlisi, çocuklarımıza bir arkadaş, bir öğretmen ve koruma görevlisi, güvenlik güçlerimizin önemli bir destekçisi ve sanayide hassas, ucuz ve kaliteli ürünlerin üretilmesinde en etkin ara eleman olacaklardır.

 

İnsansı robotlar genel amaçlı robotlardır. Bu sebeple, bu robotlara yapılacak küçük değişikliklerle (donanımsal veya yazılımsal), her türlü ortamda bizlere hizmet etmeleri sağlanabilir. Günümüzde, birçok üretim tesisinde sıradan, basit ve tekrar eden birçok işlem insanlar tarafından yapılmaktadır. Bu durumda maliyetler artmakta, insanın gerçek üstün özelliği olan beyin gücü verimli bir şekilde kullanılamamakta ve birçok iş kazaları da ortaya çıkabilmektedir. İnsansı robotlar tüm bu işlemleri gerçekleştirebilecek, en ideal robot türüdür. Bir işletmeyi otomasyon sistemine geçirmek için, işletme içerisinde büyük değişikliklere gidilmeden, bu robotlar sayesinde neredeyse anlık olarak otomasyon sağlanabilir. Çalışan işçilerin yerine bu robotlar doğrudan geçerek, üretim tesislerinde otomasyona geçilmiş olunacaktır.

Balıkesir Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde, Yrd. Doç. Dr. Davut Akdaş, liderliğinde bir ekip 2006 yılından itibaren Türkiye de insansı robot geliştirmektedirler. İlk gerçekleştirdikleri insansı robota “RoboTürk” adı verilmiştir. Bu robot 23 adet ekleme sahip, 55kg ağırlığında ve 150cm boyundadır. RoboTürk temel yürüme deneylerini başarmıştır. Hiyerarşik bir yapıya sahip bir kontrol sistemine sahiptir. Temel seviye, robotun kritik denge ve eklem konumlama işlevlerini yerine getirirken, üst seviye kontrol yapıları, robotun belirli ölçülerde hareketlerinde adaptasyon gerçekleştirmesine izin vermektedir. 2009 yılında RoboTürk projesi başarı ile tamamlanmıştır. Bu robotun geliştirilmesi sırasında kazanılan tecrübelerle, Balıkesir Üniversitesinde ikinci nesil insansı robotun geliştirilmesi planlanmıştır. Bunun için TÜBİTAK’a destek için başvurulmuştur.

 

İnsansı robotların sayılarının insan nüfusundan birkaç kat daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.  Dolayısıyla, gelişmiş ve geleceğe yatırım yapma yeteneğine sahip olan ülkeler bu tür robotların geliştirilmesini teşvik etmektedirler. Bizim amacımız, ülkemzin gelecekte oluşacak bu büyük pazardan iyi bir pay almasını sağlamak ve dolayısıyla ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır. İnsansı robotların pratik olarak gündelik hayatta kullanıma geçebilmeleri için uzun araştırma süreleri, büyük araştırma bütçeleri ve çok sayıda araştırmacıya ihtiyaç vardır. Gerekli adımların en kısa sürede atılarak, bu geleceğin teknolojisine desteğin en kısa süre verilmesi önemlidir.